Mateřská škola Benešova
Třebíč
mateřská škola podporující zdraví
Děti učíme žít zdravým způsobem, ve zdravém životním prostředí

Zaměstnanci

Řídící pracovníci:

Ředitelka – Mgr. Miloslava Brančíková

Zástupkyně ředitelky – Miroslava Nestrojilová

Učitelky:

  1. třída – Ivana Klemparová, Ludmila Šandová
  2. třída – Ivana Březinová, Zuzana Táborská
  3. třída – Miroslava Nestrojilová, Ivana Vrbková,
  4. třída – Jarmila Koláčková, Renata Suchánková
  5. třída – Mgr. Miloslava Brančíková, Bc. Svatava Vojtanová,     
  6. třída – Dana Gricová, Zuzana Jará

       asistent pedagoga - Dana Tržilová, Michaela Bulíčková

       školní asistent z fondu EU - Radovana Vítová

   

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková

Hlavní kuchařka – Petra Rozmahelová

Kuchařka – Dana Mezníková

Pomocná síla v kuchyni – Andrea Syrová

Školnice – Hana Benešová

Uklízečka – Edita Prodělalová

Uklízečka – Ilona Pacalová