Zaměstnanci

Řídící pracovníci:

Ředitelka – Mgr. Miloslava Brančíková

Zástupkyně ředitelky – Miroslava Nestrojilová

Učitelky:

  1. třída – Ivana Klemparová, Dana Tržilová
  2. třída – Ivana Březinová, Eliška Hradilová Dis.
  3. třída – Miroslava Nestrojilová, Ivana Vrbková,
  4. třída – Ludmila Šandová, Michaela Bulíčková
  5. třída – Mgr. Miloslava Brančíková, Bc. Svatava Vojtanová, Radovana Vítová     
  6. třída – Dana Gricová, Zuzana Jará

     asistent pedagoga - Eva Kasárníková, Bc. Michaela Mezírková, Jana Svobodová,

                                     Markéta Vitešníková, Alexandra Dufková Dis.

     

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková

Hlavní kuchařka – Petra Rozmahelová

Kuchařka – Petra Levová

Pomocná síla v kuchyni – Andrea Syrová

Školnice – Hana Benešová

Uklízečka – Edita Prodělalová

Uklízečka – Ilona Pacalová