Mateřská škola Benešova
Třebíč
mateřská škola podporující zdraví
Děti učíme žít zdravým způsobem, ve zdravém životním prostředí

StravováníInformace o jídelně připravujeme ...

Zaměstnanci jídelny:

Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková
Vedoucí kuchařka – Alena Dvořáková
Kuchařka – Petra Rozmahelová
Pomocná síla v kuchyni – Jana Južaninová

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 je stanovena: 400,- Kč

PLATBA STRAVNÉHO:

  • Převodem na bankovní účet mateřské školy:
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
  • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. 
  • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

  •   Denně do 8:00 hod na tel. čísle 568 824 800 (kuchyň MŠ).

Neomluvíte-li dítě včas pro jeho nepřítomnost, bude Vám, dle zákona, počítána úhrada za oběd. 

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2018/2019 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.) 

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
 Přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
 Oběd 15, – Kč 17, – Kč
 Svačina 7,- Kč 7,- Kč
 Pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
 Celkem 32,- Kč 34,- Kč