Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování


Naše svačiny a obědy, vánoce, velikonoce /foto/

Datum konání: 4. 11. 2021 - 31. 12. 2022

Více

Autor: Vedoucí ŠJ Publikováno 4. 11. 2021 10:25


Zaměstnanci jídelny:

  • Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková
  • Hlavní kuchařka – Petra Rozmahelová
  • Kuchařka – Marta Baráková
  • Pomocná síla v kuchyni – Andrea Syrová

Školné PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 je stanovena: 480,- Kč

Platba stravného:

  • Převodem na bankovní účet mateřské školy: 19-7758410267/0100   KB Třebíč
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
  • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. 
  • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Omlouvání dětí:

  •   Denně do 8:00 hod na tel. čísle 568 824 800 (kuchyň MŠ).

Neomluvíte-li dítě včas pro jeho nepřítomnost, bude Vám, dle zákona, počítána úhrada za oběd. 

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2022/2023 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.)  od 1.1.2023

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
Přesnídávka 11,- Kč 12,- Kč
Oběd 25, – Kč 27 – Kč
Svačina 10,- Kč 10,- Kč
Pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
Celkem 50,- Kč 53,- Kč  

V rámci pitného režimu jsou dětem podávány: ovocné šťávy, ovocné mošty, džusy s přídavkem vitamínu C, čokoládové nápoje, ochucená mléka, krabičková pitíčka.