Stravování


Naše svačiny a obědy /foto/

Datum konání: 4. 11. 2021 - 1. 7. 2022

Více

Publikováno 4. 11. 2021 10:25


Zaměstnanci jídelny:

Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková
Hlavní kuchařka – Petra Rozmahelová
Kuchařka – Marta Baráková
Pomocná síla v kuchyni – Andrea Syrová

Školné PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 je stanovena: 460,- Kč

PLATBA STRAVNÉHO:

  • Převodem na bankovní účet mateřské školy: 19-7758410267/0100   KB Třebíč
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
  • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. 
  • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

  •   Denně do 8:00 hod na tel. čísle 568 824 800 (kuchyň MŠ).

Neomluvíte-li dítě včas pro jeho nepřítomnost, bude Vám, dle zákona, počítána úhrada za oběd. 

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2021/2022 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.) 

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
 Přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
 Oběd 20, – Kč 22, – Kč
 Svačina 9,- Kč 9,- Kč
 Pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
 Celkem 42,- Kč 45,- Kč  

V rámci pitného režimu jsou dětem podávány: ovocné šťávy, ovocné mošty, džusy s přídavkem vitamínu C, čokoládové nápoje, ochucená mléka, krabičková pitíčka.