Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování


Informační leták k registraci stravy dítěte na internetovém portálu strava.cz

Datum konání: 4. 6. 2024 - 31. 1. 2025

Leták-pro-rodiče 09 2024.docx

Více

Publikováno 4. 6. 2024 11:04

Naše svačiny a obědy, vánoce, velikonoce /foto/

Datum konání: 4. 11. 2021 - 31. 8. 2024

Více

Autor: Vedoucí ŠJ Publikováno 4. 11. 2021 10:25


Zaměstnanci jídelny:

 • Vedoucí školní kuchyně, ekonomka školy: Bc. Vlasta Boučková
 • Hlavní kuchařka – Petra Rozmahelová
 • Kuchařka – Marta Baráková
 • Pomocná síla v kuchyni – Petra Svobodová

Školné PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 je stanovena: 480,- Kč

Platba stravného:

 • Převodem na bankovní účet mateřské školy: 19-7758410267/0100   KB Třebíč
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. 
 • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Omlouvání dětí:

 • Od 1.9.2023 bude zřízeno odhlašování-přihlašování stravy přes internet pro každého rodiče z webu strava.cz
 • emailová adresa ŠJ:  stravnemsbenesova@atlas.
 • Odhlášky stravy se provádějí nejpozději: v pondělí do 7: 30 hod

                                                                         v úterý – pátek do 7:00 hod

                                                                                                                         na www.strava.cz.  (číslo jídelny – 6027).

  Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. V první den nemoci dítěte mají možnost si stravu odebrat, a to v době od 10:45 do 11:00 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče. Jídlonosiče musí odpovídat hygienickým požadavkům. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti.


Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2023/2024 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.)  od 1.1.2023

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
Přesnídávka 11,- Kč 12,- Kč
Oběd 25, – Kč 27 – Kč
Svačina 10,- Kč 10,- Kč
Pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
Celkem 50,- Kč 53,- Kč  

V rámci pitného režimu jsou dětem podávány: ovocné šťávy, ovocné mošty, džusy s přídavkem vitamínu C, čokoládové nápoje, ochucená mléka, krabičková pitíčka.