Drobečková navigace

Úvod > O nás > Školné a stravné

Školné a stravné

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a dle vyhlášky č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka:

 • měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 480,- Kč na příslušný kalendářní 
 • měsíc pro školní rok 2023/2024 s platností od 1. 9. 2023 do 31. srpna 2024.

„Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se  dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (zákon č. 178/2016 Sb., § 123)."

(Výši úplaty a její hrazení upravuje vnitřní směrnice MŠ „Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, která je vyvěšena v šatnách u jednotlivých tříd.)      

Platba školného:

 • Převodem na bankovní účet mateřské školy:
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.
 • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Upozornění pro rodiče:

 • Podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.

Omlouvání dětí:

 • Od 1.9.2023 bude zřízeno odhlašování-přihlašování stravy přes internet pro každého rodiče z webu strava.cz
 • emailová adresa ŠJ:  stravnemsbenesova@atlas.
 • Odhlášky stravy se provádějí nejpozději: v pondělí do 7: 30 hod

                                                                         v úterý – pátek do 7:00 hod

                                                                                                                         na www.strava.cz.  (číslo jídelny – 6027).

  Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. V první den nemoci dítěte mají možnost si stravu odebrat, a to v době od 10:45 do 11:00 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče. Jídlonosiče musí odpovídat hygienickým požadavkům. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti.

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2023/2024 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.) 

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
 Přesnídávka 11,- Kč 12,- Kč
 Oběd 25, – Kč 27, – Kč
 Svačina 10,- Kč 10,- Kč
 Pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
 Celkem 50,- Kč 53,- Kč  

V rámci pitného režimu jsou dětem podávány: ovocné šťávy, ovocné mošty, džusy s přídavkem vitamínu C, čokoládové nápoje, ochucená mléka, krabičková pitíčka.