Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč - Vnitřní Město

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace
  Benešova 564/13
  674 01 Třebíč - Nové Dvory

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace
  Benešova 564/13
  674 01 Třebíč - Nové Dvory

 • 4.3 Provoz MŠ

  pondělí - pátek
  6:00 - 16:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 568 824 800

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msbenesova.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace
  Benešova 564/13
  674 01 Třebíč - Nové Dvory

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms.benesova@atlas.cz
  kuratkatr@seznam.cz (1. třída - Kuřátka)
  krtecci2@seznam.cz (2. třída - Krtečci)
  ptacci3@seznam.cz (3. třída - Ptáčci)
  motylci.benesova@seznam.cz (4. třída - Motýlci)
  skolkabenes5@seznam.cz (5. třída - Berušky)
  rybicky6@seznam.cz (6. třída - Rybičky)

 • 4.8 Datová schránka

  gj4k2mn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7758410267/0100

6. IČO

70994692

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.benesova@atlas.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gj4k2mn

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace, Benešova 564/13, 674 01 Třebíč - Nové Dvory

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Třebíč, Benešova ul., příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.