IMG

Děti učíme žít zdravým způsobem,
ve zdravém životním prostředí

Připravujeme

O škole

Naše MŠ je šestitřídní. S dětmi v mateřské škole pracuje 12 plně kvalifikovaných učitelek, 5 asistentek pedagoga, 1 školní asistent, 7 správních zaměstnanců (3 uklízečky, 3 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny a ekonomka v jedné osobě).

Více o nás

IMG

Činnosti dětí ve školním roce 2021/2022 

 • Pískání na flétničky – ve všech třídách – zajišťují učitelky ve třídách
 • Cvičení na balančních míčích – prevence správného držení těla
 • Cvičení s fyzioterapeutkou - "Zdravá záda"
 • Plavecká výuka – probíhá v plaveckém areálu Laguna Třebíč
 • Práce na PC – výukový program pro děti – „Méďa“
 • Spolupráce s domy seniorů - společná tvoření a zpívání ...

Spolupráce se ZŠ Benešova a ZŠ Na Kopcích

 • Pokračování projektu „Můj velký kamarád“
 • Prevence proti šikaně
 • Návštěvy knihovny
 • Návštěvy divadelních představení
 • Společná setkávání s rodiči a dětmi