Mateřská škola Benešova
Třebíč
mateřská škola podporující zdraví
Děti učíme žít zdravým způsobem, ve zdravém životním prostředí

Aktuality a akce

Žádné aktuality nejsou k dispozici.


MŠ Benešova Třebíč

ŠPZ_MŠ_barevné_logo.pngNaše MŠ je šestitřídní, s jednou třídou pro děti zřízenou dle § 16 ods. 9 školského zákona, kterou mohou navštěvovat děti se zdravotním postižením (logopedickými, sluchovými, očními vadami, poruchami chování, autisti). S dětmi v mateřské škole pracuje 12 plně kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistent a 8 správních zaměstnanců (4 uklízečky, 3 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny a ekonomka v jedné osobě).


ČINNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Pískání na flétničky – ve všech třídách – zajišťují učitelky ve třídách

Cvičení na balančních míčích – prevence správného držení těla 

Plavecká výuka – probíhá v plaveckém areálu Laguna Třebíč

Práce na PC – výukový program pro děti – „Méďa“

 

 

Spolupráce se ZŠ Benešova a ZŠ Na Kopcích

pokračování projektu „Můj velký kamarád“

prevence proti šikaně

Návštěvy knihovny

Návštěvy divadelních představení

Návštěvy solné jeskyně

Společná setkávání s rodiči a dětmi