Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2020/2021Datum konání:
5.6.2020
Datum ukončení:
30.6.2020