O nás

Rodiče, děti, přátelé…Vítejte !

Naše MŠ je šestitřídní, s jednou třídou pro děti zřízenou dle § 16 ods. 9 školského zákona, kterou mohou navštěvovat děti se zdravotním postižením (logopedickými, sluchovými, očními vadami, poruchami chování, autisti). S dětmi v mateřské škole pracuje 12 plně kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistent a 8 správních zaměstnanců (4 uklízečky, 3 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny a ekonomka v jedné osobě). 

Budova školy je dvoupodlažní s terasami a rozlehlou zahradou. Nachází se uprostřed velkého sídliště, v dosahu MHD. V její blízkosti stojí dvě ZŠ, se kterými úzce spolupracujeme, kulturní středisko, knihovna, zdravotní středisko, plavecký areál. Areál školy je obklopen velikou zahradou se vzrostlou vegetací. V roce 2014 získala naše zahrada jako první z mateřských škol v Třebíči certifikát „Přírodní zahrada.“ Při vstupu do MŠ se nachází malé dopravní hřiště, kde se děti v praxi učí správnému přecházení po silnicích, správným reakcím na světelné signály, ale také ohleduplnosti k chodcům, když se z nich stanou řidiči na trojkolkách a koloběžkách.

Součástí budovy MŠ je školní jídelna. Jednotlivé části – učební i hospodářské – jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Ústřední je veliká hala, kde pořádáme vernisáže výstav dětských prací, velikonoční nebo vánoční setkání. Je zde též umístěno „informační centrum pro rodiče“. Dále je v těchto prostorech umístěna hlavní nástěnka, kde rodiče najdou aktuální informace o škole, aktuálních platbách, uzavření školy, jídelníček, informace o spotřebním koši, informace z činností dětí – hry na flétnu, plaveckého výcviku, přípravy na anglický jazyk, informace o projektech školy.

Třídy jsou prostorné, světlé a prosluněné, orientované na jih. Na stěnách visí kresby s dětskými motivy. Jsou to vlastní práce dětí z naší MŠ. Třídy jsou vybavené nízkým, estetickým nábytkem tak, aby děti dosáhly do všech polic, kde jsou umístěny hračky. Mají tak možnost samy si hračku vybrat, podat a vrátit ji na místo dle své potřeby a úvahy. Police jsou otevřené, aby děti měly hry a hračky na očích. Učí se tak nejen samostatnosti, ale i samotnému myšlení, jednání, sebeobsluze a rozhodování. Dále třídy skýtají možnost vytvoření hracích koutků, prostorů pro výstavbu a vystavování staveb dětí a jejich výrobků, ale také místa pro nedokončené stavby, ke kterým se děti mohou kdykoli vracet. Ve třídách jsou umístěny pracovní stoly, které děti využívají při manuálních činnostech, jako je zatloukání hřebíků, modelování, kreslení atd.

Děti pobývají a hrají si v bezpečném prostředí, které splňuje veškeré hygienické podmínky a mají dostatek prostoru a světla pro svoje hry a činnosti.

Děti učíme žít zdravým způsobem, ve zdravém životním prostředí v součinnosti s dalšími atributy, jako je např. zdravá výživa. Proto je do jídelníčku denně zařazováno ovoce a zelenina, mnoho druhů cereálního pečiva, bílé a rybí maso, Robi maso, nízkotučné jogurty, kozí mléko a výrobky z kozího mléka. Ve všech třídách dbáme na pitný režim. Na viditelném místě mají děti v dosahu umístěny své vlastí keramické hrnečky a nabídku ovocných a bylinkových čajů, džus a vodu. Během dne se mohou kdykoli napít. Podle chuti si mohou vybrat kterýkoli nápoj. Vedoucí školní jídelny i kuchařky jsou velice vstřícné pro změny v rámci zlepšování zdravé výživy.

Školní zahrada, obklopující MŠ, je veliká a prostorná. V roce 2013 jsme začali ve spolupráci s rodiči, dětmi a odborníky budovat přírodní zahradu. V roce 2014 jsme získali certifikát „Přírodní zahrada“. Zasadili jsme mnoho stromů, keřů, vrbičkový tunel a iglú. Osadili jsme bylinkovou spirálu, zbudovali „mlsací,“ jahodové záhonky, vysadili rybízové a angreštové keře. Celoročně dětem nabízí dostatek přirozeného pohybu, mají možnost šplhat a houpat se na zavěšených lanách, lézt po stromech a žebřících, hrát si v přírodních kuchyňkách. Jsou zde také vzrostlé stromy a keře, v jejichž stínu děti nacházejí v letních měsících úkryt před sluncem. Dále je zde umístěno pět pískovišť, která jsou krytá dřevěnými stříškami a zahradní altán – přírodní učebna, kde děti mají umístěné obrázky květin, zvířátek a broučků, které mohou najít na zahradě. Na stromech jsou zavěšeny budky pro ptáčky a pod nimi umístěny hmyzí domečky. Děti tak mají možnost denně pozorovat měnící se květenu v zahradě, veverky a mnoho ptáků, které se nám do zahrady nastěhovali a také si vyzkoušet mnoho dovedností spojených s budováním a péčí o zahradu.

                        ČINNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2016/2017

Pískání na flétničky – ve všech třídách – zajišťují učitelky ve třídách,

Cvičení na balančních míčích – prevence správného držení těla,

Plavecká výuka – probíhá v plaveckém areálu Laguna Třebíč,

Práce na PC – výukový program pro děti – „Méďa“

Výuka anglického jazykazajišťuje jazyková škola FOR YOU,

Spolupráce se ZŠ Benešova a ZŠ Na Kopcích – pokračování projektu „Můj velký kamarád“ – prevence proti šikaně

Návštěvy knihovny

Návštěvy divadelních představení

Návštěvy solné jeskyně

Společná setkávání s rodiči a dětmi